ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 2

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๒.0ㆍ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยมี พล.อ. นินนาท เบี้ยวไข่มุก หัวหน้าผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิพิทักษ์อุทย่านแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานการประชุม เป็นการ ประชุมเชิงเครือข่าย เตรียมการจัดงานวางปะการังเทียม บ้านปลา และทุ่นจอดเรือ ณ เกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งมีแผนงานที่จะดำเนินการในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 ระหว่างหน่วยงานร่วมสนับสนุนประกอบด้วย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (มูลนิธิอพ.สธ. กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กรมเจ้าท่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย SCG-CPAC ปตท.สผ. และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด โดยทุกองค์กรมีความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนที่จะทำงานเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าฯ ถวายกรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์รัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี